BREAKING NEWS
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΤΕΧΝΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΤΕΧΝΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πυροσβεστική: Νέες προσλήψεις πενταετούς υποχρέωσης - Πως θα γίνει η πρόσληψη

Πυροσβεστική: Νέες προσλήψεις πενταετούς υποχρέωσης - Πως θα γίνει η πρόσληψη

Δημοσιοποίηθηκε από την υπουργό Προστασίας του Πολίτη εγκύκλιος με την οποία αποφασίστηκε η διαδικασία πρόσληψης εποχικών πυροσβεστών, που είχαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα για οκτώ (8) αντιπυρικές περιόδους, κατ’ ελάχιστον, από το έτος 2009 έως και το έτος 2018 και δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ειδικότερα απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου, ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εντάσσονται κατ’ εξαίρεση, κατόπιν αίτησής τους, στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Η ένταξη των Εποχικών Πυροσβεστών στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, γίνεται με το σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες. Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό.
Κριτήρια ένταξης
Κριτήρια ένταξης για τους υποψηφίους αποτελεί η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εποχικού πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού ή εθελοντή πυροσβέστη. 
Για τον υπολογισμό της ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. 
Πρόσθετα προσόντα αποτελούν η γνώση ξένης γλώσσας και η κατοχή πτυχίου ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας». Μοριοδότηση δικαιούνται επίσης οι υποψήφιοι που είναι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, καθώς και τα τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης.
Μοριοδότηση προσόντων
Το σύνολο των μορίων κάθε υποψηφίου προκύπτει για κάθε προβλεπόμενο προσόν ως εξής: α) ένα (1) μόριο στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός και τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά, β) τρία (3) μόρια στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2) μόρια στους έχοντες πολύ καλή γνώση και ένα (1) μόριο στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.
Οι γνώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως: δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας», 
δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας, 
τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και πέντε (5) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄ ή Ε΄, 
δέκα (10) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας ,
έξι (6) μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας,
τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων,
τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και
δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας,  είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη κατά τις αντιπυρικές περιόδους των ετών 2008 έως και 2010 και εφόσον δε συντρέχει η περίπτωση αυτή,
έξι (6) μόρια για καθεμία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους στον υποψήφιο που είχε κατά τις περιόδους αυτές την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη, 
δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη για καθεμία αντιπυρική περίοδο των ετών 1998 έως και 2007 και
δύο (2) μόρια για κάθε περίοδο που είχε την ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού, ι) ένα (1) μόριο στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συγκεντρώνει περισσότερα του ενός από τα κατά περίπτωση κριτήρια προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων ανά περίπτωση και δεδομένου ότι δεν προσμετράται ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, στα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων προστίθενται πέντε (5) μόρια αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Λυκείου ή τέσσερα (4) μόρια αν είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή δύο (2) μόρια αν είναι απόφοιτος κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης.
Επιτροπή κατάρτισης πινάκων επιτυχόντων υποψηφίων
Για την ένταξη των Εποχικών Πυροσβεστών στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων αυτού και έναν Διευθυντή Διεύθυνσης του Επιτελείου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που κληρώνεται μεταξύ των Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και ως γραμματέας ορίζεται αξιωματικός του εν λόγω Σώματος.
Η Επιτροπή καταρτίζει τους πίνακες επιτυχόντων υποψηφίων με βάση τον αριθμό των μορίων κάθε υποψηφίου.
Οι πίνακες επιτυχόντων επιλαχόντων ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. Όσοι προσλαμβάνονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
dikaiologitika.gr


Πέθανε ο μαέστρος Αντώνης Κοντογεωργίου

Σε ηλικία 73 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος μαέστρος Αντώνης Κοντογεωργίου, εμβληματική μορφή για τη φωνητική τέχνη και το χορωδιακό τραγούδι στην Ελλάδα.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1945. Σπούδασε στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης θεωρητικά, πιάνο και τραγούδι, φοιτώντας παράλληλα στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις μουσικές σπουδές του στο R. Strauss Konservatorium και κυρίως στην Ανώτατη Μουσική Ακαδημία του Μονάχου, απ' την οποία και αποφοίτησε με δύο διπλώματα-Magister Artium, Διεύθυνσης Χορωδίας και Ορατορίου-Lied. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα στην Καλοκαιρινή Ακαδημία Mozarteum του Ζάλτσμπουργκ και στα Τμήματα Αριστούχων Τραγουδιού της Ζυρίχης.

Είχε βραβευτεί από τον διεθνή διαγωνισμό "Μαρία Κάλλας" (Lied-Ορατόριο), από την Ακαδημία Αθηνών (βραβείο "Σ. Μοτσενίγου"), από το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (βραβείο "Μαρία Κάλλας"), από την Ένωση κριτικών Θεάτρου και Μουσικής (το Μέγα Βραβείο) και από την UNESCO (Eθνικό Bραβείο). Κατά καιρούς οργάνωσε και διηύθυνε πολλές χορωδίες. Δίδαξε μουσική στο ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια, σε πολλά Ωδεία, σε σεμινάρια, και οργάνωσε πολλές Συναντήσεις Χορωδιών. Δημοσίευσε πλήθος ειδικών άρθρων για τη χορωδιακή μουσική, εξέδωσε 11 βιβλία, πραγματοποίησε πολλές δισκογραφικές παραγωγές και πάνω από 600 ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Συνεργάστηκε κατ' επανάληψη με το Εθνικό Θέατρο αλλά και πολλούς άλλους θιάσους, καθώς και με τα Φεστιβάλ Αθηνών, Επιδαύρου, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου. Δίδαξε στη Σχολή Σπ. Ευαγγελάτου, ίδρυσε και διηύθυνε το συγκρότημα Pro Musica για τη διάδοση της παλιάς μουσικής και το σολιστικό φωνητικό συγκρότημα "Οι Τραγουδιστές", με το οποίο πέραν των πολλών συναυλιών, παρουσίασε σε πρώτη εκτέλεση όλο το σωζόμενο έργο του Φραγκίσκου Λεονταρίτη. Το 1977 με πρόσκληση του τότε Διευθυντή του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ, Μάνου Χατζιδάκι, οργάνωσε για πρώτη φορά χορωδία στην ΕΡΤ, τη Χορωδία του Τρίτου Προγράμματος, σημερινή Χορωδία της ΕΡΤ, της οποίας ήταν ο μόνιμος διευθυντής της για 32 χρόνια.

Υπήρξε από τα βασικά στελέχη του Τρίτου Προγράμματος του Μάνου Χατζιδάκι, μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) για τη Χορωδιακή ανάπτυξη και επί σειράν ετών Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε διευθυντής και καθηγητής Ωδείων, διευθυντής του Κέντρου Χορωδιακής Πράξης του Υπουργείου Πολιτισμού και μεταξύ άλλων, των χορωδιών, Ωδείου Αθηνών, "Μακεδονία", Ελληνικού Φεστιβάλ και Δήμου Αθηναίων.

Ως σολίστ ή μαέστρος, πραγματοποίησε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάνω από 1.600 παραστάσεις, συνεργάστηκε με όλες τις ελληνικές ορχήστρες και με πολλές ξένες, καθώς επίσης και με διάσημους μαέστρους (Bernstein, Rilling, Askenazy, Menuhin, Mazur, Marriner). Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει 142 χορωδιακά έργα με ορχήστρα, (87 σε πρώτη ελληνική εκτέλεση), 1030 άλλα χορωδιακά, 21 όπερες και πάνω από 800 Lieder. Πολλοί Έλληνες συνθέτες του έχουν αφιερώσει έργα τους, (Αντωνίου, Κούκος, Θεοδωράκης, Μαρκόπουλος, Μπαλτάς, Σαμαράς, Νεζερίτης, Σφακιανάκη, Χριστοδούλου κ.α.).Τα μπαλέτα Μπολσόι στο Ηρώδειο προς τιμήν του Μιχαήλ Λαβρόφσκι
Τα διάσημα μπαλέτα Μπολσόι έρχονται ξανά στην Αθήνα στο Ηρώδειο στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, τιμώντας τον θρύλο Μιχαήλ Λαβρόφσκι που ανεβαίνει και αυτός στην σκηνή και έχοντας ως συμπρωταγωνιστή τον μοναδικό χορευτή ίσως τον καλύτερο στον κόσμο, Ιβάν Βασίλιεφ.

Πιο συγκεκριμένα, η πολιτιστική εταιρία Λάβρυς παρουσιάζει, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 4 Μαΐου στην Μόσχα, το αφιέρωμα των περίφημων Μπαλέτων Μπολσόι στον Μιχαήλ Λαβρόφσκι, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης και την Τρίτη 19 και Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα.
Με τον μοναδικό Ιβάν Βασίλιεφ που πρόσφατα αποθεώθηκε στις sold out εμφανίσεις του στο Μέγαρο, να πρωτοστατεί μεταξύ των πρώτων χορευτών των Μπολσόι, αλλά και του Corps de Ballet των φημισμένων μπαλέτων, σε μία αληθινά μοναδική στιγμή απ’ όλες τις απόψεις.
Ο Μιχαήλ Λαβρόφσκι υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής τόσο του Θεάτρου Στανισλάφσκι, όσο και της Ακαδημίας χορού της Μόσχας. Ως σολίστας χόρεψε όλους τους πρώτους ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου υπό την καθοδήγηση των μεγαλύτερων χορογράφων, ενώ ως χορογράφος δημιούργησε δικά του αριστουργηματικά έργα και καθοδήγησε τους διασημότερους πρωταγωνιστές.
Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη:
Στο πρώτο το κοινό θα απολαύσει την περίφημη χορογραφία του Λαβρόφσκι «ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ» σε μία one act full ballet παράσταση.
Στο δεύτερο θα δείτε το περίφημο «ΝΙΖΙΝΣΚΙ», αφιερωμένο στον αλησμόνητο σολίστα, τον «επί γης Θεό του χορού», τον πρώτο σταρ χορευτή στην ιστορία του μπαλέτου, τον άνθρωπο που έκανε το πλατύ κοινό ν’ αγαπήσει αυτήν την τέχνη.
Τα εισιτήρια ξεκινούν από 55 ευρώ και καταλήγουν σε 120 ευρώ για τα gold.
Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο www.viva.gr

Μαρία Κάλλας και «Ερωτόκριτος» στο Ηρώδειο!Τον Σεπτέμβριο, η Εθνική Λυρική Σκηνή υποδέχεται στο Ηρώδειο ένα μοναδικό Γκαλά Όπερας αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας και το μιούζικαλ του Δημήτρη Μαραμή «Ερωτόκριτος».
Ειδικότερα, η ΕΛΣ τιμά την Ελληνίδα ντίβα της όπερας, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τον θάνατό της, το 1977 στο Παρίσι. Τρεις σπουδαίες υψίφωνοι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με διεθνή σταδιοδρομία, οι Τσέλια Κοστέα, Μυρτώ Παπαθανασίου, Χριστίνα Πουλίτση θα ερμηνεύσουν στις 14 Σεπτεμβρίου αποσπάσματα από όπερες των Τζουζέππε Βέρντι, Σαρλ Γκουνό, Λεό Ντελίμπ, Τζάκομο Πουτσίνι, Ουμπέρτο Τζιορντάνο, Γκαετάνο Ντονιτσέττι, Βιντσέντζο Μπελλίνι, που σημάδεψε με τις ερμηνείες της η Μαρία Κάλλας. 


Ακολουθεί, στις 15 Σεπτεμβρίου, το μιούζικαλ «Ερωτόκριτος», η μεγάλη επιτυχία που εγκαινίασε την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τον περασμένο Μάιο. Ο Δημήτρης Μαραμής υπογράφει τη μουσική, το λιμπρέτο, αλλά και τη μουσική διεύθυνση του «Ερωτόκριτου», ενώ η σκηνοθεσία, η χορογραφία και το σκηνικό είναι του Κωνσταντίνου Ρήγου.Η Jane Austen είχε κι εκείνη ένοχες απολαύσεις, όπως όλοι μας

JANE AUSTEN VINTAGE

Ένα γράμμα που θα διατεθεί σε δημοπρασία στις επόμενες ημέρες, δείχνει ότι το γούστο της νοβελίστριας, Jane Austen, για μελοδραματικά μυθιστορήματα δεν είχε καταλαγιάσει ούτε δέκα χρόνια αφού τελείωσε το βιβλίο της, Northanger Abbey, μία παρωδία των Γοτθικών ρομάντζων που ήταν δημοφιλή εκείνη την εποχή.
Το γράμμα, το οποίο χρονολογείται τον Οκτώβριο του 1812, είχε σταλεί στην ανηψιά της, αν και ως παραλήπτη έχει το όνομα Rachel Hunter, συγγραφέα του βιβλίου «Lady Maclairn, the Victim of Villany», ένα βιβλίο τύπου βίπερ της εποχής.
Όπως αναφέρει ο Guardian, η Austen και η ανηψιά της, Anna Lefroy, είχαν πρόσφατα διαβάσει το βιβλίο για το οποίο η ίδια είχε Lefroy είχε πει: «δεν υπήρχε τίποτα κακό σε αυτό μόνο για κάποιον ανεξήγητο λόγο, η ίδια ιστορία για τους ίδιους ανθρώπους παρουσιάστηκε τουλάχιστον τρεις φορές». Το γράμμα της Austen κοροϊδεύει παιχνιδιάρικα τον τρόπο που είναι γραμμένο το βιβλίο και το ασυγκράτητο συναίσθημα που βγάζει. Σε ένα σημείο, μάλιστα, ικετεύει την Hunter να μιλήσει κι άλλο για την ερωτοτροπία του ζευγαριού στην οποία έχει αναφερθεί ελάχιστα η συγγραφέας.
Η κόρη της Lefroy έγραψε ότι θυμάται την μητέρα της με την θεία της να διαβάζουν το βιβλίο μαζί και να γελάνε.
Όλοι έχουμε τις ένοχες απολαύσεις μας όσον αφορά τι βλέπουμε στην τηλεόραση ή τι διαβάζουμε και η Jane Austen δεν αποτελούσε εξαίρεση!
«So in love» με τη φωνή του μοναδικού Μάριου Φραγκούλη!
Ένας από τους κορυφαίους της μουσικής, ο Μάριος Φραγκούλης, διαλέγει να ερμηνεύσει εμβληματικά τραγούδια που έχουν χαραχτεί στο μυαλό και τις καρδιές των θεατών των μιούζικαλ και του κινηματογράφου, με θέμα την αγάπη και τον έρωτα.

Το «So in love» είναι το σύνθημα της συναυλίας, ο κωδικός για να ανοίξουν οι πόρτες και το κοινό να ακολουθήσει τη φωνή του Μάριου στα μονοπάτια των «Phantom of the opera», «Les Miserables», «West Side Story», «Kiss me Kate», «Sunset Boulevard», «The King and I» και «La vita e bella». 
Με την εν λόγω συναυλία, ο Μάριος Φραγκούλης «συναντά» ξανά αγαπημένους ρόλους που έχει υποδυθεί στο παρελθόν στα πιο διάσημα θέατρα του κόσμου, στην Σκάλα του Μιλάνο, αλλά και στο περίφημο West End του Λονδίνου.
 
Το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Μαζί του οι εξαιρετικές σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη και Μυρσίνη Μαργαρίτη.Ανοιχτό και με ελεύθερη είσοδο την 25η Μαρτίου το Μουσείο της Ακρόπολης


Το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 το Μουσείο Ακρόπολης θα γιορτάσει την Εθνική Επέτειο με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες.
Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα παραμείνουν ανοιχτοί από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
Στη 1 το μεσημέρι, ο Πρόεδρος του Μουσείου, Δημήτρης Παντερμαλής, θα παρουσιάσει στους επισκέπτες το αντίγραφο της Κόρης 685 στο οποίο πριν από 100 χρόνια, ο Ελβετός ζωγράφος Ε. Ε. Gilliéron (1885–1939) πρόσθεσε τα αρχαία χρώματα σύμφωνα με την αποτύπωση του πατέρα του L. E. Gilliéron (1850-1924), επίσης ζωγράφου, που έγινε αμέσως μετά την ανεύρεση του γλυπτού, το 1888 νοτιοδυτικά του Παρθενώνα.
Το ίδιο βράδυ, στις 7, θα προβληθούν στην αίθουσα της περιοδικής έκθεσης «Δωδώνη. Το μαντείο των ήχων», δίπλα στην τεχνητή βελανιδιά της έκθεσης, βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα από το μουσικό έργο του συνθέτη Γιώργου Κουρουπού «Φωνή δρυός». Το έργο αυτό είναι εμπνευσμένο από την μαντική βελανιδιά της Δωδώνης.
Την ημέρα αυτή, το εστιατόριο του Μουσείου στον δεύτερο όροφο θα σερβίρει «Ελληνικό Παραδοσιακό Πιάτο».


«A Contemporary Evening» από το Μπαλέτο Μπολσόι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών


Για πρώτη φορά στην ιστορία των απευθείας μεταδόσεών του από τη Μόσχα, το Μπαλέτο Μπολσόι προβάλλει ζωντανά, σε συνεργασία με την Pathé Live, τρεις σύγχρονες χορογραφίες, την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της νέας του παραγωγής με τίτλο «A Contemporary Evening».
Έτσι, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη μια χορευτική παράσταση-πρόκληση, αφού, αυτή τη φορά, το διάσημο συγκρότημα κλασικού χορού καλείται να αναμετρηθεί με σύγχρονες δημιουργίες χορογράφων διεθνούς ακτινοβολίας.
Το πρόγραμμα αυτής της πολύ ξεχωριστής βραδιάς συνδυάζει τον δυναμισμό του Τζερόμ Ρόμπινς με τη δεξιοτεχνία του Χάραλντ Λάντερ και την ευφυΐα του Αλεξάντερ Ρατμάνσκι. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που οι χορευτές του Μπολσόι ερμηνεύουν τα έργα The Cage [Το κλουβί] του Αμερικανού Τζερόμ Ρόμπινς και Études [Σπουδές] του Δανού Χάραλντ Λάντερ. Θα παρουσιάσουν επίσης τη χορογραφία Russian Seasons [Ρωσικές εποχές] που υπογράφει ο Αλεξάντερ Ρατμάνσκι, ένας από τους πλέον διακεκριμένους αποφοίτους της Ακαδημίας Μπολσόι.
Τα τρία έργα της βραδιάς
Το κλουβί, ένα από τα νεανικά μπαλέτα του μεγάλου Αμερικανού μαιτρ, βασίζεται στη ζωηρή και γεμάτη τόλμη σύνθεση του Ίγκορ Στραβίνσκι, Κοντσέρτο σε ρε για ορχήστρα εγχόρδων. Παρουσιάζει μια φανταστική κοινωνία θηλυκών πλασμάτων που μοιάζουν με έντομα και την ανταγωνιστική σχέση τους με τα αρσενικά μέλη της κοινότητας.
Εμπνευσμένες από τις παρτιτούρες για πιάνο του Καρλ Τσέρνυ, οι Σπουδές του Χάραλντ Λάντερ είναι ένας φόρος τιμής στην τεχνική του χορού, από τα πιο απλά ronds de jambe μέχρι τις πιο απαιτητικές variations.
Τέλος, οι Ρωσικές εποχές, που χορογράφησε ο Αλεξέι Ρατμάνσκι πάνω σε μουσική του Λεονίντ Ντεσιάτνικοφ, συνδυάζουν στοιχεία της ρωσικής παράδοσης με γεωμετρικά παιχνίδια μέσα στον χώρο.
Τις χορογραφίες ερμηνεύουν η Εκατερίνα Κρισάνοβα (Tο Κλουβί), η Όλγκα Σμιρνόβα, ο Σεμιόν Τσούντιν και ο Αρτιέμ Οβτσαρένκο (Σπουδές), ενώ οι Ρωσικές εποχές παρουσιάζονται από ένα εκλεκτό καστ με τα πιο λαμπρά αστέρια του Μπολσόι. Ανάμεσά τους, ο Βλαντισλάβ Λαντράτοφ και τη Γιούλια Στεπάνοβα.
Η προβολή της χορευτικής παράστασης Α Contemporary Evening εντάσσεται στο πλαίσιο του Κύκλου Χορός στο Μέγαρο και των δορυφορικών μεταδόσεων The Bolshoi Live from Moscow που πραγματοποιούνται για δεύτερη χρονιά στο ΜΜΑ, σε συνεργασία με το φημισμένο ρωσικό θέατρο και την Pathé Live. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επιτυχημένη σύμπραξη, χάρη στην οποία οι φίλοι του χορού έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν μεγάλα κλασικά έργα και σπουδαία αριστουργήματα του παγκοσμίου ρεπερτορίου. Η Pathé Live, από το 2009, έχει καλύψει ζωντανά και έχει διανείμει μπαλέτα των Μπολσόι σε περισσότερες από 1.600 κινηματογραφικές αίθουσες σε 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Συντελεστές:
Α Contemporary Evening (Bραδιά σύγχρονου χορού)
Διάρκεια: 2 ώρες και 40 λεπτά (συμπεριλαμβανομένων 2 διαλειμμάτων)
Μουσική: Igor Stravinsky, Carl Czerny, Leonid Desyatnikov
Χορογραφία: Jerome Robbins, Harald Lander, Alexei Ratmansky
Μουσική διεύθυνση: Pavel Sorokin
Με τους Πρώτους Χορευτές, τους Σολίστ και το Corps de ballet των Μπολσόι
Σύγχρονοι Ρώσοι συγγραφείς συζητούν με Έλληνες συναδέλφους τους και το κοινό στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης


Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου στις 7μμ, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206), οι ιδιαίτερα δημοφιλείς στη Ρωσία και πολυμεταφρασμένοι λογοτέχνες  Ζαχάρ Πριλέπιν, Σεργκέι Σαργκουνόβ κι ο ροκ μουσικός και συγγραφέας Αλεξάντερ Σκλιάρ, συναντούν Έλληνες συναδέλφους τους και το κοινό σε μια συζήτηση με θέμα: «Τέχνη και πολιτική: Ο ρόλος και η στάση της διανόησης απέναντι στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου».
Συντονίζει η Νάντια Βαλαβάνη, συγγραφέας και πρ. αν. Υπ. Οικονομικών. Στο πάνελ συμμετέχει ο γελοιογράφος και συγγραφέας Στάθης (Σταυρόπουλος), ενώ έχουν προσκληθεί για να παρέμβουν γνωστοί Έλληνες διανοούμενοι και καλλιτέχνες.
Η συζήτηση θα κλείσει με την Μπέττυ Χαρλαύτη να ενώνει τις δυνάμεις της με το Αλεξάντερ Σκλιάρ, παρουσιάζοντας ρωσικά, ελληνικά και διεθνή μουσικά κομμάτια. Στο πιάνο τους συνοδεύουν οι μουσικοί Γιάννης Μπελώνης και Αλεξάντερ Μπελονόσοβ.
Μια νέα γενιά Ρώσων δημιουργών, αυτή του 21ου αιώνα, ανδρώνεται συνεχίζοντας τις ισχυρές  παραδόσεις της ρωσικής διανόησης: Πριν απ’ όλα με τα έργα τους, αλλά και με την πολιτική και κοινωνική τους δράση, αναδεικνύονται σε παράγοντες επιρροής τόσο για την πορεία της σύγχρονης ρωσικής κοινωνίας όσο και ως προς τις διεθνείς αναζητήσεις της.
  • Και τώρα τι; Σχεδόν τριάντα χρόνια από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, παγκοσμιοποίηση και νεοφιλελευθερισμός μοιάζουν να αμφισβητούνται έμπρακτα σε μεγάλο μέρος του σύγχρονου κόσμου, διαψεύδοντας οριστικά τις προσδοκίες περί "τέλους της ιστορίας».
  • Ποια είναι η ευθύνη των διανοούμενων για την αντιμετώπιση του νεοφασισμού, του εθνικισμού, της ξενοφοβίας και των ακροδεξιών μορφωμάτων, όταν προβάλλονται όχι ως «μακρύ χέρι» του συστήματος, αλλά ως "εναλλακτική προοπτική " διεξόδου από την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κρίση;
  • Είναι αναπόφευκτος ένας "νέος ψυχρός πόλεμος" ή και μια σύγκρουση- "αντίδοτο στην κρίση", όπως ευαγγελίζονται κι επιδιώκουν οι πιο επιθετικοί κύκλοι της Δύσης; Μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος στην Ευρώπη μέσα σε κλίμα αντιποίνων και αντιμέτρων και έξω από ένα σύστημα συλλογικής ασφάλειας με συμμετοχή όλων ανεξαίρετα των χωρών και των λαών της;
  • Ποια η σχέση σήμερα μεταξύ τέχνης και πολιτικής; Μπορεί μακριά από τα νεοφιλελεύθερα πρότυπα μιας «τέχνης- καταφύγιο» από την κρίση και τα «χτυπήματα της μοίρας», πολύ περισσότερο μιας «τέχνης-life style», να υπάρξει στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες μια τέχνη που να γίνεται σημαία μιας νέας λαϊκής αντίστασης;
Αυτά και άλλα ερωτήματα αναμένεται να απασχολήσουν τη συζήτηση με τους Ρώσους συγγραφείς, καλλιτέχνες και ακτιβιστές, και τους Έλληνες ομότεχνους τους.
Οι Πριλέπιν, Σαργκουνόβ, Σκλιάρ και Μπελονόσοβ επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα προσκαλεσμένοι από την Ομοσπονδία Συλλόγων και Οργανώσεων Ρωσικής καταγωγής και Ρωσόφωνων πολιτών στην Ελλάδα.
1. Zahar Prilepin: Γεννημένος το 1975 ο Prilepin θεωρείται σήμερα ο πιο πολυδιαβασμένος Ρώσος λογοτέχνης κι ένα από τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη δημόσια επιρροή στη χώρα του. Το Newsweek έγραψε γι’ αυτόν ότι «για να κατανοήσει κάποιος τη σημερινή Ρωσία, χρειάζεται να κατανοήσει τον Πριλέπιν» χαρακτηρίζοντάς τον «Ρώσο Χεμινγκγουέη». Με 17 έργα στη βιβλιογραφία του από το 2006 μέχρι τώρα, από τα οποία 8 μυθιστορήματα μεταφρασμένα σε πάνω από 10 γλώσσες, με έντονο πολιτικό περιεχόμενο, ο Prilepin συνηθίζει να προκαλεί συζητήσεις και με την προσωπική του δράση, καταγραμμένη στα μυθιστορήματα του, με τελευταία τέτοια εκδήλωση την πρόσφατη ανακοίνωσή του ότι τους τελευταίους μήνες δρα ως «υποδιοικητής ταξιαρχίας στο Ντονμπάς» κι ότι ξεκινάει με τον σκηνοθέτη Emir Kusturica διεθνή καμπάνια για την αντιμετώπιση του νεοναζισμού στην Ουκρανία.
sergei shargunov
2. Sergei Shargunov: Γεννημένος το 1980 και δημοσιογραφώντας από 19 ετών ο Shargunov κυκλοφόρησε το πρώτο του best seller «Ένα βιβλίο χωρίς φωτογραφίες» το 2011. Από τότε τα μυθιστορήματά του είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη Ρωσία, ενώ έχουν μεταφραστεί σε 8 γλώσσες. Ο Shargunov, που ο ίδιος λέει ότι «ανατράφηκε σε μια αντισοβιετική οικογένεια», αλλά ότι η γενιά του, «που μεγάλωσε στη δεκαετία του ’90, έχει το αίσθημα της ήττας» , ανέπτυξε από πολύ νέος έντονη πολιτική δραστηριότητα σε αριστερές οργανώσεις και είναι από το 2016 βουλευτής στη Ρωσική Δούμα, συνεργαζόμενος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας.
alexander sklyar
3. Alexander Sklyar: Γεννημένος το 1958, ο Sklyar άφησε το 1985 την καριέρα του διπλωμάτη για να ιδρύσει το ροκ συγκρότημα VA BANK. Από τότε ο τραγουδιστής/συνθέτης/ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός/ηθοποιός και συγγραφέας Alexander Sklyar αναδείχτηκε σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή προσωπικότητα στη Ρωσία και με εμφανίσεις σε πολλές χώρες. Τα έργα του είναι πολιτικά και κοινωνικά φορτισμένα κι ο ίδιος έχει έντονη αντιφασιστική δραστηριότητα.
nadia valavani
4. Νάντια Βαλαβάνη: Η Νάντια Βαλαβάνη, γεννημένη το 1954, είναι περισσότερο γνωστή στο κοινό για την υπερ-40χρονη αγωνιστική της πορεία στην Αριστερά: Από τη δράση της στην παράνομη ΚΝΕ και Αντι-ΕΦΕΕ από τα 18 της και τη σύλληψη, πολύμηνη ανάκριση και φυλάκιση της από το δικτατορικό καθεστώς ένα χρόνο αργότερα μέχρι και τη βουλευτική θητεία της (2012-2015), κατά την οποία συντόνισε από μεριάς της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ την πάλη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Και βέβαια για τη θητεία αλλά και την παραίτησή της από αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στις 13 Ιουλίου 2015 αμέσως μετά την υπογραφή στις Βρυξέλλες της συμφωνίας που οδήγησε στο Τρίτο Μνημόνιο - και τις μετέπειτα προσπάθειες της για τη συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου της Αριστεράς για την ανατροπή των Μνημονίων και τη ριζοσπαστική προοπτική. Ταυτόχρονα ωστόσο όλα αυτά τα χρόνια είχε έντονη παρουσία στην τέχνη και τον πολιτισμό. Συγγραφέας η ίδια - ποιητικών συλλογών, ενός μυθιστορήματος και τεσσάρων συλλογών δοκιμίων και πολιτικών και θεωρητικών κειμένων για θέματα τέχνης και πολιτικής - η Νάντια Βαλαβάνη ασχολήθηκε συστηματικά με την έρευνα για το έργο του Μπρεχτ, ενώ σε συνεργασία με γνωστούς καλλιτέχνες είχε την ιδέα, σχεδίασε και συμμετείχε σε 6 παραστάσεις λόγου, μουσικής και video-art με θέμα όψεις του έργου του Μπρεχτ, αλλά και για τον Μαγιακόβσκι.
stathis
5. Στάθης (Σταυρόπουλος): Από τους πιο γνωστούς Έλληνες σκιτσογράφους, ο Στάθης σπούδασε Οικονομικά και Σκηνοθεσία Κινηματογράφου. Σκιτσογραφεί από το 1981 (Ριζοσπάστης, ΝΕΑ, Ελευθεροτυπία) και σήμερα στη Realnews. Επίσης, αρθρογραφεί και σκιτσάρει καθημερινά ,στο enikos.gr. Eχει συνεργαστεί με πλήθος περιοδικών (ΑΝΤΙ, Μετρό, 4 Τροχοί, ΕΠΙΚΑΙΡΑ κ.ά.). Έχει εκδώσει 30 άλμπουμ μ,ε γελοιογραφίες, με σκίτσα χωρίς λόγια, με κόμιξ και με εικονογραφήσεις τραγουδιών. Έχει κάνει αφίσες, κινούμενο σχέδιο και εικονογραφήσεις λογοτεχνικών έργων. Από το 1985 έως σήμερα γράφει καθημερινά μια στήλη στις εφημερίδες που εργάζεται – πολιτική, σατιρική και ενίοτε απροσδιορίστου χαρακτήρα. Έχει λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις, συλλογικές και ατομικές, κι έχει βραβευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
betty harlafti
6. Μπέττυ Χαρλαύτη: Σύγχρονη ερμηνεύτρια με κλασική παιδεία (μεσόφωνος) η Μπέττυ Χαρλαύτη ερμηνεύει ευρύ ρεπερτόριο σε αρκετές γλώσσες. Η πρώτη της δισκογραφική δουλειά έλαβε εξαιρετικές κριτικές και της άνοιξε τον δρόμο για προσωπικές συναυλίες στην Νέα Υόρκη και την Ευρώπη. Έχει συνεργαστεί με την Μαρία Φαραντούρη και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Γνωστή, μεταξύ άλλων, για την συνεργασία της με τον Μίκη Θεοδωράκη δίνει συναυλίες μεταλαμπαδεύοντας το έργο του, φέροντας την πολύτιμη καλλιτεχνική υπογραφή του. Εμφανίζεται επίσης από το 2012 με την Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ενώ αυτό τον καιρό ηχογραφείται ο νέος της δίσκος σε έργα του συνθέτη υπό την επιμέλεια του ίδιου. Η Μπέττυ Χαρλαύτη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ φοιτά στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
yannis belonis
7. Γιάννης Μπελώνης: Διδάκτωρ Μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάζεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή ως ενορχηστρωτής και υπεύθυνος της Μουσικής της Βιβλιοθήκης. Από το 2007 συμμετέχει ως πιανίστας στην Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», κι έκτοτε συνεργάζεται με τον συνθέτη στην ενορχήστρωση έργων του. Ως ενορχηστρωτής και πιανίστας έχει συμμετάσχει σε πλήθος μουσικών και θεατρικών παραστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό συνεργαζόμενος με τους μεγαλύτερους έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές, καθώς και με ξένους καλλιτέχνες, με συμφωνικές ορχήστρες, μουσικά σύνολα και χορωδίες.
8. Aleksandr Belonosov: Γεννημένος το 1961 , μουσικός, συνθέτης ο ίδιος ποπ και ροκ έργων, συνεργάζεται με τον Alexander Sklyar από την εποχή του συγκροτήματος VA BANK. Είναι γνωστός στη δισκογραφία επίσης από κυκλοφορία άλμπουμ με εκτελέσεις κλασσικών έργων για πιάνο και κιθάρα.
19 σοφά αποφθέγματα από την πένα του Νίκου ΚαζαντζάκηΉταν 18 Φεβρουαρίου του 1883 όταν γεννήθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Καζαντζάκης ήταν ένας άνθρωπος με πολλές πτυχές. Ήταν συγγραφέας, πεζογράφος, μουσικός, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής φιλόσοφος, μα πάνω από όλα ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, ο περισσότερο μεταφρασμένος παγκοσμίως που άφησε πίσω του μία σημαντική κληρονομιά. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, ο Βίος και Πολιτείας του Αλέξη Ζορμπά, η Ασκητική και ο Τελευταίος Πειρασμός είναι μόνο μερικά από τα σημαντικά έργα του που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν κάθε γενιά.
Για τον Νίκο Καζαντζάκη μπορεί κανείς να μιλά με τις ώρες. Αντί να μιλήσουμε, όμως, εμείς για εκείνον, με αφορμή την γέννησή του πριν από 134 χρόνια, ας θυμηθούμε μερικά από όσα, τόσο υπέροχα και σοφά, είπε και έγραψε ο ίδιος. Αν και είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς μόνο κάποια από τα τόσα σημαντικά που είχε γράψει η πένα του Καζαντζάκη, εμείς βρήκαμε τα 19 αγαπημένα μας αποφθέγματα και σας τα παρουσιάζουμε.
1. Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι λέφτερος.
2. Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες, κι αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει.
3. Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω μέσα από διαδοχικά θαύματα.
4. Tι θα πει λεύτερος; Αυτός που δεν φοβάται το θάνατο.
5. Πού να βρω μια ψυχή σαρανταπληγιασμένη κι απροσκύνητη, σαν την ψυχή μου, να της ξομολογηθώ.
6. Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα.
7. Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρκετά.
8. Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει.
9. Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ.
10. Aλίμονο σε όποιον ζει στην έρημο και θυμάται του κόσμου.
11. Η ευτυχία είναι πράγμα απλό και λιτοδίαιτο -ένα ποτήρι κρασί, ένα κάστανο, ένα φτωχικό μαγκαλάκι, η βουή της θάλασσας. Τίποτα άλλο.
12. Αν μπορείς κοίταξε τον φόβο κατάματα και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει.
13. Tίποτα γενναίο δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάμει στον κόσμο, αν δεν υποτάξει τη ζωή του σ’ έναν Αφέντη ανώτερό του.
14. Η ευτυχία απάνω στη γης είναι κομμένη στο μπόι του ανθρώπου. Δεν είναι σπάνιο πουλί να το κυνηγούμε πότε στον ουρανό, πότε στο μυαλό μας. Η ευτυχία είναι ένα κατοικίδιο πουλί στην αυλή μας.
15. Ο άνθρωπος βιάζεται, ο Θεός δε βιάζεται.
16. Κάθε Έλληνας που δεν παίρνει, ας είναι και μια φορά στη ζωή του, μια γενναία απόφαση, προδίνει τη ράτσα του.
17. Δεν τον φοβάμαι το Θεό, αυτός καταλαβαίνει και συχωρνάει. Τους ανθρώπους φοβάμαι. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν και δε συχωρνούν.
18. Η φυγή δεν είναι νίκη, τ” όνειρο είναι τεμπελιά, και μόνο το έργο μπορεί να χορτάσει την ψυχή και να σώσει τον κόσμο.
19. Τι φοβερός ανήφορος από τον πίθηκο στον άνθρωπο, από τον άνθρωπο στον Θεό.

To MoMA απαντάει στο αντιμεταναστευτικό διάταγμα του Τραμπ με έργα μουσουλμάνων καλλιτεχνώνΤο περίφημο μουσείο μοντέρνας τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης αποφάσισε να εκθέσει έργα καλλιτεχνών που προέρχονται από χώρες τις οποίες στοχοθετεί το αντιμεταναστευτικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ, σε μια πράξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του νομοθετήματος.
Επτά έργα καλλιτεχνών σουδανικής, ιρακινής ή ιρανικής καταγωγής εγκαταστάθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στον 5ο όροφο του MoMA, στη θέση έργων του Πικάσο, του Ματίς ή του Πικαμπιά, αναφέρουν οι New York Times, το άρθρο των οποίων αναπαράχθηκε ηλεκτρονικά από το MoMA.
Πρόκειται κυρίως για έργα του σουδανικής καταγωγής ζωγράφου Ιμπραχίμ ελ-Σαλάχι ή της ιρακινής καταγωγής αρχιτεκτόνισσας Ζάχα Χαντίντ, καθώς και για έργα άλλων καλλιτεχνών ιρανικής καταγωγής, όπως η Ταλά Μαντανί, σκηνοθέτιδα βιντεοταινιών, ο Περβίζ Ταναβολί, γλύπτης, ο Σαρλ Χοσεΐν Ζεντερουντί, σχεδιαστής, η Σιρανά Σαχμπαζί, φωτογράφος, και ο Μαρκός Γκριγκοριάν, ζωγράφος.
Δίπλα σε καθένα από τα έργα, το μουσείο τοποθέτησε την εξής επιγραφή: «Το έργο αυτό είναι ένος καλλιτέχνη που προέρχεται από χώρα οι πολίτες της οποίας απαγορεύεται να εισέλθουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της 27ης Ιανουαρίου 2017».
Το μουσείο θα προβάλει επίσης αυτόν τον μήνα πολλές ταινίες σκηνοθετών που πλήττονται από την απαγόρευση πρόσβασης στην αμερικανική επικράτεια που επιβάλλει το διάταγμα στους πολίτες επτά μουσουλμανικών χωρών (Υεμένη, Σουδάν, Σομαλία, Λιβύη, Ιράκ, Ιράν, Συρία) για 90 ημέρες, καθώς και στο σύνολο των προσφύγων.