BREAKING NEWS

ΑΣΕΠ: 35 προσλήψεις στον δήμο Καλλιθέας

 


Πρόσληψη με σ΄ύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, συνολικά 35 ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Καλλιθέας μέσω ΑΣΕΠ.


Ο δήμος Καλλιθέας ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό με 8μηνη σύμβαση εργασίας.
Πρόσληψη με σ΄ύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, συνολικά 35 ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Καλλιθέας μέσω ΑΣΕΠ.


Ο δήμος Καλλιθέας ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό με 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλλιθέας και στο διαδικτυακό τόπο αυτού (www.kallithea.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας την διαδρομή:

Ενημερωτική Πύλη - Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων-Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) Έντυπα, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

dikaiologitika.gr


Δημοσίευση σχολίου